Ωρολόγιο πρόγραμμα

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων σχολικού έτους 2021-2022

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΩΡΑΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1ΟΔΥΣΣΕΙΑΒΙΟΛΟΓΙΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΝ. ΓΛΩΣΣΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
2ΦΥΣΙΚΗΕ.ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝΑΛΓΕΒΡΑΝ. ΓΛΩΣΣΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
3ΑΛΓΕΒΡΑΓΕΩΜΕΤΡΙΑΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑ
4ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΝ. ΓΛΩΣΣΑΓΑΛΛΙΚΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
5ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΙΣΤΟΡΙΑΓΑΛΛΙΚΑΓΕΩΜΕΤΡΙΑΟΙΚ. ΟΙΚΟΝ
6ΑΡΧΑΙΑΟΔΥΣΣΕΙΑΑΡΧΑΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
7ΜΟΥΣΙΚΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΩΡΑΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΝ. ΓΛΩΣΣΑΓΕΩΓΡΑΦΙΑΒΙΟΛΟΓΙΑΑΛΓΕΒΡΑ
2ΙΣΤΟΡΙΑΑΡΧΑΙΑΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑΓΕΩΜΕΤΡΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
3ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΙΛΙΑΔΑΓΑΛΛΙΚΑΓΑΛΛΙΚΑΝ. ΓΛΩΣΣΑ
4ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
5ΙΛΙΑΔΑΕ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝΑΛΓΕΒΡΑΦΥΣΙΚΗΑΡΧΑΙΑ
6ΜΟΥΣΙΚΗΦΥΣΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
7ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΧΓΗΜΕΙΑ
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΩΡΑΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1ΘρησκευτικάΓυμναστικήΚΠΑΓαλλικάΕ. Δεξιοτήτων
2ΜουσικήΧημείαΙστορίαΛογοτεχνίαΙστορία
3ΦυσικήΒιολογίαΦυσικήΝ. ΓλώσσαΘρησκευτικά
4ΚΠΑΆλγεβραΓεωμετρίαΑρχαίαΤεχνολογία
5ΛογοτεχνιαΝ. ΓλώσσαΕλένηΕλένηΆλγεβρα
6ΆλγεβραΚΠΑΓαλλικάΠληροφορικήΓυμναστική
7ΑρχαίαΚαλλιτεχνικά
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1Π. ΠΑΙΔΕΙΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΑΛΓΕΒΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
2ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΙΣΤΟΡΙΑΑΡΧΑΙΑΓΑΛΛΙΚΑΑΛΓΕΒΡΑ
3ΕΚΘΕΣΗΧΗΜΕΙΑΑΡΧΑΙΑΑΛΓΕΒΡΑΧΗΜΕΙΑ
4ΕΚΘΕΣΗΑΡΧΑΙΑΦΥΣΙΚΗΦΥΣΙΚΗΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
5ΑΡΧΑΙΑΓΕΩΜΕΤΡΙΑΙΣΤΟΡΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΒΙΟΛΟΓΙΑ
6ΑΡΧΑΙΑΒΙΟΛΟΓΙΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΓΕΩΜΕΤΡΙΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
7Π. ΠΑΙΔΕΙΑΓΑΛΛΙΚΑ
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1ΜΑΘ. ΠΡΣΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΦΙΛΟΣΟΦΙΑΜΑΘ. ΠΡΣΒΙΟΛΟΓΙΑ
2ΕΚΘΕΣΗΑΛΓΕΒΡΑΦΥΣIKHΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΧΗΜΕΙΑ
3ΑΛΓΕΒΡΑΕΚΘΕΣΗΑΡΧΑΙΑΦΥΣ. ΠΡΣ.ΜΑΘ. ΠΡΣ
4ΦΥΣ. ΠΡΣΑΡΧΑΙΑΕΙΣ. Η/ΥΑΛΓΕΒΡΑΙΣΤΟΡΙΑ
5ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΧΗΜΕΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΓΑΛΛΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
6ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΙΣΤΟΡΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΦΥΣΙΚΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
7ΒΙΟΛΟΓΙΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση