Οι καθηγητές του σχολείου μας

Το δυναμικό μας κατά το σχ. έτος 2016 -2017

Δημοπούλου Ζωή

Διευθύντρια (Πληροφορικής) ΠΕ19-12.05
Μαντέλας Νικόλαος
Θεολόγος ΠΕ01
Αργύρη Μαυρέττα Φιλόλογος ΠΕ02
Τάξου Βάια
Φιλόλογος ΠΕ02
Βάρσος Δημήτριος
Μαθηματικός ΠΕ03
Ζαβιτσάνος Ευστάθιος Φυσικός ΠΕ04.01
Ψύλλα Μαρία Γαλλικής ΠΕ05
Κουτσιμανή Αικατερίνη Αγγλικής ΠΕ06
Λιόντος Θεόφιλος
Φυσικής Αγωγής ΠΕ11
Γκόντζου Λουκία Μουσικής ΠΕ16.01