Ερευνητική Εργασία Β΄ Λυκείου “Έφηβοι και ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Αποτοξίνωση τώρα!”

   Η ερευνητική εργασία “Έφηβοι και ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Αποτοξίνωση τώρα!” υλοποιήθηκε απο τους μαθητές της Β΄ Λυκείου, Πολίτη Χριστίνα και Σκλαβενίτη Γιώργο, με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Κουτσιμανή Αικατερίνη, κλάδου ΠΕ 06, κατά το σχολικό έτος 2015 – 2016.

  Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση 

Έφηβοι και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Αποτοξίνωση τώρα!

και το πλήρες κείμενο

Έφηβοι και Ηλεκτρονικά Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης