Ερευνητική Εργασία Α’ Λυκείου: “ΑμεΑ: Άνθρωποι με αναπηρία, άνθρωποι με αξιοπρέπεια”

  Η ερευνητική εργασία με τίτλο “ΑμεΑ: Άνθρωποι με αναπηρία, άνθρωποι με αξιοπρέπεια”, υλοποιήθηκε απο το μαθητή της Α΄ Λυκείου Κονιδάρη Σπυρίδωνα με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Ψύλλα Μαρία, κλάδου ΠΕ 05, κατά το σχολικό έτος 2015  – 2016.

Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας ΑμεΑ

  Στο κείμενο που ακολουθεί αναλύονται ο τρόπος επιλογής του θέματος και τα ερευνητικά ερωτήματα, περιγράφεται η μεθοδολογία, η παρουσίαση στο κοινό και τα συμπεράσματα της έρευνας.

Μέθοδος Εργασίας